Toz Kiti
Toz Testi Aparatı
Kumlanmış yüzeydeki toz, boyanın yüzeye tutunma gücünü azaltarak, kaplamanın erken bozulmasına ve standardın altında bir kaplamaya yol açabilir. Bu Toz Testi kiti, boyama için hazırlanan yüzeylerdeki toz partiküllerinin miktar ve büyüklüğünün değerlendirilmesine olanak sağlar.
Testex Bant
Kumlanmış yüzeyden profil kalınlığı elde edilmesinde kullanılan özel bir banttır. Pürüzlü bir malzemeye sıkıştırıldığında, yüzey pürüzlülüğünün ayrıntılarını doğru bir şekilde gösterir.
Ayna
Kontrol Aynası
Kullanıcının zor veya tehlikeli alanları kolayca görmesine yardımcı olmak için bir kontrol aynası kullanılır. Bazı aynalarda ayrıca karanlık alanları aydınlatmak için ışık tertibatı da bulunabilir.
Boya Kalınlık Ölçüm Cihazı
Positector 6000 Boya Kalınlık Ölçüm Cihazı
Boya kalınlık ölçüm cihazı (boya ölçer olarak da adlandırılır) kuru film kalınlığını ölçmek için kullanılır. Kuru film kalınlığı, kaplama prosesi, kalite ve maliyet üzerindeki etkisi nedeniyle kaplama endüstrisinde muhtemelen en kritik ölçüm cihazıdır. Kuru film kalınlığı ölçümleri, bir kaplamanın kullanım ömrünü, ürünün görünümünü ve performansını değerlendirmek ve bir sürü Uluslararası Standart ile uyumluluğu sağlamak için kullanılabilir.
Porosity Tester
Gözeneklilik Testi
Bu dayanıklı, mobil ölçüm cihazları en küçük gözenekleri ve çatlakları bile bulmak amacıyla iletken olmayan koruyucu kaplamaları hızlı ve kolay şekilde test etmek için idealdir.
Pürüzlülük Ölçüm Cihazı 
Yüzey Pürüzlülük Ölçüm Cihazı
Koruyucu kaplama uygulamalarında yüzey pürüzlülüğünü ölçmek gerekir. Yüzey pürüzlülük ölçüm cihazı, Uluslararası Standartlara uyum sağlaması için gerekli olan yüzey pürüzlülüğünü ölçen hafif ve portatif ölçüm cihazıdır.