Hava Tankları

Hava tankı kompresör çıkışındaki basınç dalgalarını absorbe eder. Düzgün, aniden değişmeyen hava basıncı sağlar. Kompresör kapasitesini aşan ani hava taleplerinin karşılanabilmesi için gereken miktarda havayı depolar.

Hava tankının kapasitesi kompresör kapasitesine ve hava talebinin şekline bağlı olarak saptanır. Hava tankının diğer faydası; hava içindeki nemin yoğuşmasını ve oluşan yoğuşumun boşaltılmasını kolaylaştırmasıdır. Nemin yoğuşması sonucunda hava tankı dibinde toplanan su, sistem dışına atılmalıdır.

Hava tankı mümkünse o tesisdeki en soğuk yere yerleştirilmelidir. Ortamın havası korozyona neden oluyorsa, hava tankının özel bir astar boya ile boyanması gerekir. Gerekirse, hava tankı yapılmadan önce depo üreticisinden ya da distribütöründen tavsiye istenmelidir.

 

 Kompresör – Hava Tankı – Kuturucu
Hava Dağıtıcı Kollektör
 
 *İstenilen ölçülerde üretilebilir.