KUMLAMA – KUMLAMA YÜZEY STANDARTLARI

Korozyon ie mücadelede metal yüzeylerin ömrünün uzatılması ve istenilen kalitede kaplama yapılabilmesi için gerekli prosedürler vardır. Yüzey kalitesi büyük oranda kaplama öncesi yüzey hazırlığına bağlıdır.

Korozyon nedeniyle meydana gelen malzeme, enerji ve iş kaybının yıllık değeri ülkelerin gayri safi milli gelirlerinin yaklaşık % 5’ i düzeyindedir.

KOROZYON

Korozyon metalin başka bir malzeme veya hava ile reaksiyona girmesi sonucu malzeme yapısının bozulmasıdır.

  1. Kimyasal Korozyon:

Metal ve alaşımların gaz ortamlar içindeki oksitlenmesidir.

  1. Elektrokimyasal Korozyon:

Elektrokimyasal korozyon yalın olarak metallerin elektrik akımı ile aşınması olayıdır. Ancak korozyonun meydana gelmesi için tek başına elektrik akımının olması yeterli değildir. Elektrokimyasal korozyonun meydana gelebilmesi için bir elektrolit, bir de iletkenin olması gereklidir.

Korozyona Etki Eden Faktörler

Ortam

Metallerin korozyona uğramasının başlıca sebebi bulunduğu ortamda ki uygunsuz koşullardır. Ortamdaki nem, havanın, oksijeninin veya suyun ortam tarafından geçirilebilme yeteneği ve çeşitli bakteriler korozyonu tetikleyen ortam etkileridir.

Sıcaklık

Ortam sıcaklığının artması iyon hareketini artırarak korozyon hızını artırır.

Malzeme Seçimi

Potansiyel farkı bulunan metallerin bir arada kullanılması korozyona sebep olmaktadır. Birbirine bağlanmış iki farklı metal arasında meydana gelecek korozyonun hızı bu metallerin aktivitesine bağlıdır. Aktiviteleri arasındaki fark ne kadar büyük olursa korozyon o kadar hızlı meydana gelir. Çelik sacdan imal edilmiş bir malzemede paslanmaz çelik cıvata veya conta kullanılması kullanılan bölgede korozyona sebep olmaktadır.

Taneler Arası Özellik Farkları

Metallerin tane boyutları arasındaki farklar ve iki tanedeki farklı konsantrasyonlar neticesinde iki tanenin sınırı, korozyon başlangıcı için uygun bir ortam oluşturur.

Sistem Dizaynı

Korozif malzemelerin depolanmasında korozif ortamın (su vb.) birikmesini önlemeye yönelik tasarımlar uygulanmalıdır. Ayrıca arasında sıvı birikintisine neden olabilecek çok ince aralıklardan kaçınılmadır.

Ortam Oksijen Konsantrasyonu

Aynı tip toprak içerisinde çözünmüş hava konsantrasyonu her yerde aynı olmayabilir. Farklı havalandırma koşullarındaki sistemlerde yan yana duran sistem bir bölgede anot iken hemen yanındaki bölgede katot görevi görerek elektrokimyasal korozyona sebep olabilir.

Zemin Elektriksel Özgül Direncinin Etkisi

Düşük elektriksel özgül dirençli bölgelerde iletkenliğin yüksek olması iyonik ortamın daha aktif olmasına sebep olmaktadır. Bundan dolayı korozyon mekanizması daha hızlı gelişir.

KUMLAMA

Korozyonun etkilerini yok etmede en sık kullanılan yöntem yüzeyin dış etkenlere dayanıklı malzeme ile kaplanmasıdır. Bu kaplamalar öncesi yüzey hazırlığı kaplama kalitesinin temelidir.

Yüzey hazırlığında en etkin yöntem kumlamadır.

Kumlama, boyanın yüzeye tutunması için gerekli pürüzlülüğü sağlamak, malzeme yüzeyinde ki haddeyi kaldırmak, yüzeyi homojen hale getirmek ve metal yüzeyindeki pas, tufal, yağ ve boya artıklarını temizlemek için uygulanan bir yöntemdir.

Kumlama granülün yüksek basınçlı hava ile metal yüzeye çarptırılması işlemidir. Bu çarpma esnasında granül metal yüzeyi mikron seviyesinde aşındırırken aynı zamanda yüzeyi temizler. Kumlama uygulamasının yapılması için özel imalat basınçlı kumlama kazanları kullanılmaktadır. Yüzeyde istenen pürüzlülük derecesi, kullanılan aşındırıcı granülün tipine, büyüklüğüne, şekline ve uygulama basıncına bağlıdır.

Kumlama işlemi kumlama uygulamasına uygun özel tesislerde yapılmalıdır ve bu tesisler Çevre Sağlığı Standartları ve İş Güvenlik kurallarına uygun olarak kurulmalıdır.

KUMLAMA YÜZEY STANDARTLARI

Kumlama işlemi yapılan yüzeylerin temizlik derecelendirmesinde İsveç Standartları olan SA (ISO 8501-1:1998) kullanılmaktadır. Derecelendirmede en düşük seviye SA1 ile başlar ve en üst seviye olan SA3 ile biter.

SA1<%80Az hafif temizlenmiş
SA2%80İyi temizlenmiş
SA2.5%96Çok iyi temizlenmiş
SA3%99Komple temizlenmiş

 

Aşağıdaki Tabloda Çelik Yüzey Standartlarını Görebilirsiniz.

Geniş ölçüde yapışkan madde cürufu ile kaplı ve varsa çok az kaplı paslı çelik yüzey.PASLANMA DERECELERİ

SA1
KUMLAMA İLE HAFİF TEMİZLEME

Kumlama nozulundan püskürtülen aşındırıcıların etkisi ile gevşek haddehane tufali, gevşek pas ve gevşek boya kabaca temizlenir. Tufal, boya ve pasın tamamen temizlenmesi amaçlanmaz. Boyanın iyi tutunması için, kalan tufal, boya ve pasın, yüzeye yapışık olması gerekir. Hafif temizleme ile yüzey temizliğinde, yağ, gres, kir, pas tabakası, gevşek haddehane tufali, gevşek pas, gevşek boya ve kaplamalar tamamen temizlenir. Fakat yapışmış tufal, pas, boya ve kaplamanın kalmasına müsaade edilir.
SA2
KUMLAMA İLE KISMİ TEMİZLEME

Kumlama nozulundan püskürtülen aşındırıcıların etkisi ile yağ, gres, kir, pas ve yabancı maddeler yüzeyden kısmen temizlenir. Kumlama ile kısmi temizlemede yağ, gres, kir, pas, haddehane tufali ve yabancı maddeler yüzeyden tamamen temizlenir. Eğer yüzey çukurlu, hafif pas ve boya kalıntıları içeriyorsa,bu sebeple oluşan hafif gölgeler, çizgiler ve renk değişikliği hariç tüm pas, tufal ve eski boyalar yüzeyden tamamen temizlenir.
SA2 1/2
KUMLAMA İLE ÇOK İYİ TEMİZLEME

Kumlama nozulundan püskürtülen aşındırıcıların etkisi ile neredeyse tüm haddehane tufali, pas, kaplamalar ve kirletici maddeler temizlenir. Kumlama ile çok iyi temizlemede, pas lekesi, tufal oksitler ve hafif, kalıcı boya ve kaplama artıklarından kaynaklanan çok hafif gölgeler, çok hafif çizgiler ve hafif renk değiştirmeler hariç tüm yağ, gres, kir, tufal, pas, aşındırıcı maddeler, oksitler, boya ve diğer yabancı maddeler temizlenir. Yüzey alanının en az %95’ i gözle görülür kalıntılardan ve yukarıda bahsedilen renk değişikliklerinden temizlenir.
SA3
KUMLAMA İLE TAM TEMİZLEME

Kumlama nozulundan püskürtülen aşındırıcıların etkisi ile haddehane tufali, pas, kaplamalar ve kirletici maddeler tamamen temizlenir. Kumlama ile tam temizlemede gri-beyaz, homojen metalik renkte, kaplamaya uygun şekilde pürüzlendirilmiş bir yüzey elde edilir. Yüzey, çıplak gözle bakıldığında, tüm yağ, gres, kir, gözle görülebilir tufal, pas, aşındırıcı malzemeler, oksitler, boya ve diğer tüm yabancı maddelerden temizlenmiştir.
Paslanmaya başlamış ve hadde curuflarının dökülmeye başladığı çelik yüzey.
Hadde curufların paslanarak döküldüğü ama gözle görülebilen küçük çukurların olduğu çelik yüzey.
Hadde curufların paslanarak döküldüğü ama gözle görülebilen yaygın olarak dağılmış çukurların olduğu çelik yüzey.